top of page
MO_prezentace_WEB.jpg

Masérka obecná

vizuální styl

Linie zad a kapka oleje!
To byla hlavní myšlenka při tvorbě vizuální identity pro Masérku Obecnou. Symbol je doplněn jednoduchým, lehce čitelným fontem.

Designer - Otto Vaško

Video / Foto - Michal Fox

bottom of page